ZNAČKA KARPIŠ

Koncom roku 1992 založil Alojz Karpiš svoju firmu na výrobu stolov. V priebehu desiatich rokov sa etabloval medzi popredných výrobcov stolov na slovenskom trhu a uspokojil požiadavky tisícov zákazníkov.

Dnes naša spoločnosť vyrába svoj stolový nábytok najmodernejšími CNC technológiami a prevažnú časť exportuje do krajín EÚ. Vďaka svojej špecializácii a dlhoročnému know-how v oblasti práce s masívnym drevom produkuje stoly schopné uspokojiť zákazníkov z celého sveta.

2012 – TRANSFORMÁCIA

V roku 2011 sa firma svojim rastom dostala do bodu, kedy musela z legislatívnych dôvodov zmeniť svoju právnu formu. Začala sa preto postupná transformácia firmy Alojz Karpiš Nábytok na spoločnosť Karpiš Nábytok s.r.o.. Intenzívnou spoluprácou s profesionálnymi dizajnérmi sa staro-nová firma poziciovala na výrobcu prémiového nábytku, čo bolo spojené aj so zmenou jej loga a celej korporátnej identity.

TRANSFORMÁCIA
Sťahovanie

2006 – Sťahovanie

Pôvodné výrobné priestory, na pozemku rodinného domu, začali byť aj napriek viacerým stavebným úpravám už pre firmu nevyhovujúce. Alojz Karpiš sa preto rozhodol pre strategický krok a vybudoval novú fabriku v prievidzskom priemyselnom parku Východ I., čím výrazne navýšil výrobné kapacity firmy a umožnil jej ďalší rozvoj.

2004 – Strategický partner

Na základe požiadaviek svojich zákazníkov predstavila firma v roku 2004 model KUBIS – prvý celomasívny jedálenský stôl vo svojej ponuke. Touto zmenenou produktovou koncepciou oslovil Alojz Karpiš nových strategických odberateľov, medzi ktorými vyniká najmä jeden, ktorý otvoril cestu jeho produktom na Nemecký a Švajčiarsky trh.

Strategický partner
Prvý export

1999 – Prvý export

Pravidelnou účasťou na slovenských a českých výstavách nábytku sa firma začala čoraz viac zviditeľňovať. Po rozvinutí spolupráce s českými odberateľmi, ktorí boli stále chápaní skôr ako domáci, než zahraniční, priniesla táto obchodná aktivita ovocie aj vo forme prvých väčších exportov do Maďarskej republiky.

1993 – Začiatok podnikania

Po nežnej revolúcii a uvoľnení súkromného podnikania nadviazal Alojz Karpiš na rodinnú tradíciu a po vzore svojho otca a starého otca sa začal naplno venovať stolárstvu. S prvými troma zamestnancami založil firmu na výrobu stolov. Vďaka obrovskému dopytu po kvalitnom nábytku na oslobodenom trhu začala firma rýchlo rásť a získavať si priazeň zákazníkov.

Začiatok podnikania